Sign In
We'll never share your email with anyone else.
Reset Password

Enter your email address and we'll send you a link to reset your password.

Back to Sign In
Poster Gạc 2021

Gạc 2021

Nội dung xoay quanh những điều bí ẩn xảy ra tại Oregon, một thị trấn bị cô lập. Ở đây, một cô giáo cấp hai và anh trai là cảnh sát trưởng của mình đã bị lôi kéo vào sự việc đầy nguy hiểm với những học sinh bí ẩn của cô. Học sinh này đều có bí mật đen tối, vì thế mà hai anh em cô đã có một cuộc gặp gỡ đáng sợ với một sinh vật tổ tiên huyền thoại đến trước họ.

Tải xuống : MKV
Tải xuống : MP4

Phim Tương Tự

Đề xuất Phim